© 2023 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com

Tjenester

Tilbyr tjenester til små og mellomstore bedrifter innenfor økonomi og administrasjon
Strategi & Orgasering

For å få en god utvikling av virksomheten er det viktig å ha en god plan. Det er alltid en fordel å evaluere planen etter hvert som utviklingen skjer.

IT og CRM
Globalisering

Noen ganger er den fordel å satse utenfor Norge og sats globalt. Her er det viktig å ha en god og realistisk plan, og det er mange hensyn å ta. 

Bærekraftig utvikling
Corporate Finance (bedriftsfinansinering)

Før eller siden kommer bedriften til et punkt hvor det vil være aktuelt med finansiering. For å kunne oppnå finansiering til din bedrift er det viktig å vise til gode styringsverktøy som forretningsplan, likviditetsplan og regnskap. 

Riktige systemer for håndtering av kunder og ordre er viktig for en effektiv og god arbeidshverdag. 

Med vår erfaring og kompetanse kan vi gi dere de rådene dere behøver for å gjøre de rette systemvalgene. Kan også sørge for at systemer blir satt opp og virker etter deres behov. 

 

Det har blitt mer og mer viktig å kunne vise til en bærekraftig utvikling i virksomheten. Spørsmålene om hva en gjør av tiltak i virksomheten vil være faktorer som er viktig å kunne redegjøre for. 

‚Äč

Fem ting å tenke på
Det er viktig å huske at ingen bedrifter er like, og dette gjelder også bærekraft. Derfor er det vanskelig å komme med generelle råd som passer alle, men her er fem ting du bør tenke gjennom når du jobber med bærekraft:

1. Hva holder du egentlig på med?
Det er vanskelig å vite veien dit man skal, hvis man ikke vet hvor man er. Derfor er en god nullpunktsanalyse viktig. Hva tenker kundene om dere når det gjelder bærekraft? Hva tenker de ansatte? Hvilke mål har dere med arbeidet? Å forstå bedriftens verdiskaping og merkevare er avgjørende for et godt resultat.

2. Vær åpen og gjennomsiktig
Et godt bærekraftprosjekt er et åpent bærekraftprosjekt. Inviter derfor samarbeidspartnere og andre som kan bidra, inn i prosessen. På den måten oppnår du engasjement og en felles front, samtidig som du får hjelp til å gjennomføre det som i noen tilfeller kan være en krevende prosess.

3. Involver de ansatte
Som i alt endringsarbeid er det viktig at folk ikke føler at de får ting tredd nedover hodet på seg. Ta derfor de ansatte med på råd og involver dem i arbeidet. De har ofte viktig innsikt som gjør hele prosessen mer effektiv og målrettet.

4. Tenk innovasjon
En voksende global middelklasse kombinert med stadig knappere ressurser forteller at god bærekraft handler om effektivitet og innovasjon. Det sentrale spørsmålet må være: Hvordan kan jeg bruke ressurser bedre ved å tenke nytt og bærekraftig?

5. Hold deg oppdatert
Ekspertene spår at førti prosent av alle selskaper vi kjenner i dag, vil være overflødige om ti år, og at de første som ryker, er de som ikke følger med i timen. Derfor er det å holde seg oppdatert og hyppig evaluere egen bærekraft viktig strategisk arbeid.

Regnskapsopplæring

Med  skybaserte regnskapssystemer kan du gjøre mye av regnskapsarbeidet selv og kan kutte kostnader i regnskapsføring. Men det er alikevel en del ting en må passe på for å levere et korrekt regnskap. Med opplæring fra oss i føringen av ditt regnskap vil du unngå ubehagelige opplevelser fra kemner og skatteetaten seinere